Pracuję w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę badania nad płcią i seksualnością, edukacją seksualną, mechanizmami dyskryminacji, religijnością, a także problematyką przemocy seksualnej. Interesuje mnie również historia seksualności w PRL. Zajmuję się też poszukiwaniem lokalnych, niezachodnich form emancypacji i sprawczości. Jestem zwolenniczką antropologii zaangażowanej, podejmującej ważne kwestie społeczne, obecnej w przestrzeni publicznej.

Doktorat (2007) pisałam na temat wpływu konwersji religijnej na tożsamość płciową (owocem tego jest książka Potęga ciszy). Następnie prowadziłam badania dotyczące kulturowych, społecznych i prawnych uwarunkować płci i seksualności w Polsce i przygotowałam książkę pt. Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (2014/habilitacja 2015).

Od stycznia 2017 roku jestem zastępczynią redaktora naczelnego "Ludu" , najstarszego polskiego pisma etnologicznego (wydawanego od 1895 roku). Zobacz nowy numer.

Obecnie badam lata 70. Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures, CRUSEV (CRUSEV) to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA). Wiosną i latem 2017 roku pracowałam w "centrali" projektu (Edinburgh College of Art), dzięki stypendium Royal Society of Edinburgh. Jednym z rezultatów wizyty jest performance You, dear Doctor, are my only rescue! / Jest Pan, Panie Doktorze, jedynym ratunkiem! (Edynburg, sierpień 2017 roku; Exeter, marzec 2018 roku; Warszawa, wrzesień 2018 roku; Brno, kwiecień 2019 roku, itd.).

Książki:

Instruktaż nadmierny. Historia pewnej przygody seksualnej (2018). Wywiada-rzeka z Wiesławem Sokolokiem. Fragment w "Dużym Formacie" (Czy sex przez wiatr jest możliwy?) i "Magazynie Kontakt"