Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Matematică și Informatică

Proiecte colective. Stagii de practică. Lucrări de licență.

Pagină dedicată studenților de la Facultatea de Matematică - Informatică, specializările de Informatică, ai Universității de Vest din Timișoara

ANUNȚ depunere acte pentru studenții care fac stagiul de practică: Convenția cadru și acordul de parteneriat se depun la secretariatul departamentului (parter, birou 012) dupa următorul program:

Miercuri-vineri: 8-12