Universitatea de Vest din Timișoara Facultatea de Matematică și Informatică

Stagii de practica Informatica

Pagină dedicată studenților de la Facultatea de Matematica - Informatica, specializările de Informatică, ai Universității de Vest din Timișoara

Aspecte generale:

  1. Studenții din anul II, de la specializările Informatică (în limba română și în limba engleză) respectiv Informatică Aplicată, au obligația să efectueze practica de specialitate pe durata vacanței de vară. In cazuri excepționale, cu acordul cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică, se acceptă derularea activitații de practică pe parcursul anului universitar cu condiția să nu fie afectată activitatea didactică curentă.
  2. Durata practicii va fi de minim 90 de ore, echivalentul a 3 săptămâni x 5 zile lucrătoare x 6 ore. Programul activității de practică poate fi flexibil, fiind stabilit de comun acord cu unitatea unde se desfășoară activitatea.
  3. Perioada de practică va fi stabilită de comun acord între student, facultate și reprezentanții unității, prin intermediul CONVENŢIEI-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programului de studii universitare de licenţă.
  4. Practica va fi efectuată la unul dintre partenerii cu care facultatea are acord de colaborare pentru desfășurarea activității de practică. Partenerii pot fi firme sau companii de IT, unități publice sau economice care au compartimente de IT, centre sau oficii de calcul, licee și școli. Lista partenerilor este disponibilă pe pagina web a facultații și este actualizată periodic. Lista poate fi extinsă la sugestia studenților cu condiția să se încheie o convenție cadru pentru efectuarea stagiului de practică între unitatea unde se desfășoară stagiul de practică și Facultatea de Matematică și Informatică.
  5. Locul de desfășurare a practicii poate fi localitatea/ regiunea de rezidență a studentului.
  6. Prin stagiul de practică se urmăreşte familiarizarea studenților cu instrumentele, tehnicile și metodele informatice curente din unitățile de producție sau cercetare. Astfel se dorește: familiarizarea practicanților cu programele utilitare și mediile integrate utilizate în unitățile în care se desfășoară practica; însușirea fazelor de dezvoltare a produselor software, (analiza, codificare, testare, interpretare, documentare); crearea unei imagini asupra relației producător-beneficiar; informarea practicanților asupra fluxului de informații dintr-o unitate; familiarizarea cu lucrul în echipă. Se recomandă încadrarea practicanților în echipe de testare/dezvoltare/utilizare de produse software.
  7. Studenții care sunt angajați pe parcursul verii pot raporta activitatea desfășurată la locul de muncă ca stagiu de practică cu condiția să fie satisfăcute prevederile specificate la art. 2, 3, 4 şi 6 și să fie pregătit și predat dosarul de practică .

Detalii: Regulamentul privind desfășurarea practicii de specialitate în domeniul Informatică

Anul universitar 2017-2018

Documente utile:

Oferte pentru stagii de practică (aprilie 2018)

Prezentări ale ofertei de stagii de practică

  • 21 noiembrie 2017, amfiteatrul Ioan Mihai, ora 18:00 - prezentarea platformei DreamInternships (https://dreaminternship.ro/) şi intâlniri cu reprezentanţi ai companiilor IT din Timişoara

Anul universitar 2016-2017

Prezentări ale ofertei de stagii de practică: