Universitatea de Vest din Timișoara                                                                  

Facultatea de Matematică și Informatică

Proiecte colective. Stagii de practică. Lucrări de licență.

Pagină dedicată studenților de la Facultatea de Matematică - Informatică, specializările de Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara