Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere 2019

Programe de master în domeniile

MATEMATICĂ și INFORMATICĂREZULTATE ADMITERE MASTER

Domeniul INFORMATICĂ


CONFIRMAREA LOCULUI

 • Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până în data de 22 iulie 2019, ora 14, să confirme statutul de admis, prin achitarea taxei de înmatriculare (150 lei) şi să prezinte chitanţa la Secretariatul facultăţii (camera 238), iar în cazul celor admişi cu finanţare de la buget, să depună diplomele în original (dacă acestea nu au fost incluse deja în dosarul de înscriere)
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să achite 30% din taxa de școlarizare (taxa de școlarizare este 3500 lei, deci se achită 1050 lei) până cel târziu în 28 iulie 2019.
 • Pentru plățile efectuate online (detalii la https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/), dovada plății poate fi trimisă prin e-mail la secretariat.fmi@e-uvt.ro cu menționarea în mesaj a numelui candidatului și a programului de master la care a fost admis.
 • Perioada confirmări:
  • vineri, 19 iulie 2019, orele 12-16
  • sâmbătă, 20 iulie 2019, orele 9-12
  • luni, 22 iulie 2019, orele 9-14


PLANIFICARE INTERVIU ADMITERE MASTER


Domeniul INFORMATICĂ

 • planificarea interviurilor pentru zilele de 17 iulie si 18 iulie 2019 (începând cu ora 14) este accesibila aici

PROGRAME de STUDII

Domeniul MATEMATICĂ

  • Modelări Analitice și Geometrice ale Sistemelor - MAGS - 50 locuri (15 fără taxă, 35 cu taxă)
  • Matematici Financiare - MF - 50 locuri (15 fără taxă, 35 cu taxă)

Domeniul INFORMATICĂ


Număr de locuri pentru candidații din categoria Români de pretutindeni: 6 locuri (3 fără taxă, 3 cu taxă) - total pentru ambele domenii


CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2019

Înscriere la concursul de admitere (Secretariat facultate, sediul UVT, cam 238)

   • 8-12 iulie 2019, orele 9:00-14:00
   • 13 iulie 2019, orele 9:00-12:00
   • 15-16 iulie 2019, orele 9:00-14:00

Interviul de admitere: 17 - 18 iulie 2019

   • Domeniul Informatică: 17 iulie ora 14 și 18 iulie ora 14 în sala 050A (parter)
   • Domeniul Matematică: 18 iulie ora 10 în sala 128 (etajul 1)

18 iulie 2019 - Afișarea rezultatelor finale

22 iulie 2019 - Confirmarea locului

Detaliile privind conținutul dosarului și desfășurarea concursului de admitere pot fi găsite în Metodologia de admitere la master 2019

Adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, Timiş, România, 300223.
Telefon: 0256592155 (DECANAT-cab. 236), 0256592364 (cab. 236), 0256592119 (cab. 238)
E-mail: Secretariat: secretariat.mateinfo@e-uvt.ro
Program secretariat: luni - vineri, 11-14; Secretar Şef: cab. 236.