Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Matematica şi InformaticăAdmitere Licenţă 2018

REZULTATELE LA PROBA SCRISA - 21 iulie 2018

Eventualele contestatii se pot depune maine (duminica 22 iulie) intre orele 10:00 - 14:00 la secretariatul Facultatii de Matematica si Informatica, cab. 236, (sediul UVT - etajul 2)

SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA EXAMENUL DE ADMITERE - 19 IULIE 2018


ALOCAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE - 19 IULIE 2018

 • Accesul în sălile de examen va începe la ora 8:15.
 • La intrarea în sală candidații trebuie să se legitimeze cu un act de identitate.
 • Eventualii candidați care nu se regăsesc pe liste sunt rugați să se adreseze persoanelor aflate la standul din holul mare

Lista candidaților în ordine alfabetică

Săli la parter:

Săli la etajul I

Săli la etajul 3


ANUNŢURI ÎNSCRIERE ȘI EXAMEN DE ADMITERE

Perioada de înscriere: 9 iulie - 18iulie 2018

 • 9.07-13.07, 16.07-17.07 - între orele 8:30 și 15:30 (sălile 031, 032 - sediul UVT, parter)
 • 14.07, 18.07 - între orele 9:00-13:00 (sălile 031, 032 - sediul UVT, parter)

Proba scrisă (obligatorie pentru domeniul Informatică): 19 iulie 2018, ora 9

Actele necesare la înscriere sunt:

a) cerere de înscriere (formular tip), candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora; Anexa 1- date personale candidat (formular tip);

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (formular tip)

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică;

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru studii universitare”);

d) 3 fotografii color tip buletin de identitate;

e) certificatul de naştere și cartea de identitate (C.I.) în copie certificată "conform cu originalul" la facultate sau copie legalizată, la notariat;

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, la concursurile interjudeţene de specialitate, recunoscute de M.E.N., respectiv la olimpiadele judeţene de specialitate (matematică sau informatică);

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul facultății, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

i) copie (certificată conform cu originalul la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică) după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv de absolvire, care doresc să urmeze o a doua specializare;

j) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică în limba engleză, conform condiţiilor de la Art. 25 din Metodologia de admitere.

k) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.;

l) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2018 care concurează pe locuri finanţate de la stat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate;

m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (de la casieria UVT sau Banca Transilvania);

n) dosar plic.

Candidatii care doresc cazare pe perioada desfasurarii examenului de admitere pot cere acest lucru prin completarea unei cereri (formular tip) la depunerea dosarului de admitere.

ANUNŢURI PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

 • 23.05.2018:
  • Festivitatea de premiere a participanților la Concursul FMI va avea loc în data de 26 mai 2018, ora 12:00 în Amfiteatrul A02.
  • A zecea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
      • Sâmbătă, 26 mai 2018
        • Informatică: ora 10-12
        • Matematică: ora 13-15
        • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
      • în cadrul sesiunii se vor prezenta exemple de rezolvare a subiectelor de la Concursul FMI și de la examene de admitere din anii anteriori
 • Concursul FMI - ediția IV-a va avea loc în 19 mai 2018 - detalii la Concurs FMI - preadmitere
 • 8.05.2018 - au fost actualizat numarul de locuri disponibile pentru admiterea din iulie 2018 - in categoria Oferta educationala
 • A noua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
  • Sâmbătă, 5 mai 2018
    • Informatică: ora 11-13
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
 • A opta sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
  • Sâmbătă, 21 aprilie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 8 - 21 aprilie 2018
 • 28.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 7 la Probleme sesiunea 7 - 24 martie 2018
 • A şaptea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 24 martie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 7 - 24 martie 2018
 • 18.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 6 (Matematică şi Informatică ) la Probleme sesiunea 6 - 10 martie 2018
 • 9.03.2018: S-a actualizat calendarul admiterii şi s-a postat metodologia de admitere la secţiunea de Regulamente
 • 4.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 5 (Matematică şi Informatică ) la Probleme sesiunea 5 - 24 februarie 2018
 • A cincea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 24 februarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 5 - 24 februarie 2018
 • 14.02.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 4 (Matematică şi Informatică) la Probleme sesiunea 4 - 10 februarie 2018
 • A patra sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 10 februarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 4 - 10 februarie 2018
 • 31.01.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 3 (Matematică) la Probleme sesiunea 3 - 27 ianuarie 2018
 • A treia sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 27 ianuarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 3 - 27 ianuarie 2018
 • 20.01.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 2 la Probleme sesiunea 2 - 13 ianuarie 2018
 • A doua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 13 ianuarie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 2 - 13 ianuarie 2018
 • 21.12.2017: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 1 la Sesiuni de pregatire
 • Prima sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 16 decembrie 2017
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)

Detalii la rubrica Sesiuni de pregatire

CONTACT

Adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, Timiş, România, 300223.
Telefon: 0256592155 (DECANAT-cab. 236), 0256592364 (cab. 236), 0256592119 (cab. 238)
www: http://math.uvt.ro
E-mail: Secretariat: secretariat.mateinfo@e-uvt.ro, 
    Departamentul IT: support@info.uvt.ro,
Program secretariat: luni - vineri, 11-14; Secretar Şef: cab. 236.

Informaţii privind examenul de admitere şi sesiunile de pregătire: admitere.fmi@e-uvt.ro