Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Matematica şi InformaticăAdmitere Licenţă 2018

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENTA - SEPTEMBRIE 2018

NOTA: Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita avansul de 20% din taxa de scolarizare in termen de maxim 7 zile de la afisarea rezultatelor finale.

REZULTATE ADMITERE LICENTA - SEPTEMBRIE 2018


NOTA: Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca joi (13 septembrie) şi vineri (14 septembrie) între orele 9:00 şi 12:00 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a facultăţii (Sala 236 - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor admişi cu finantare de la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 14 septembrie 2018, ora 20, se vor afişa rezultatele finale ale examenului de admitere licenta, sesiunea septembrie 2018.

Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita avansul de 20% din taxa de scolarizare in termen de maxim 7 zile de la afisarea rezultatelor finale.

REZOLUTIE CONTESTATII - 12 septembrie 2018

Pentru toate contestațiile depuse se păstrează nota inițială (Punctajul obţinut se modifică numai dacă diferenţa dintre punctajul iniţial şi cel de după recorectare este mai mare sau egal cu 1,00 punct. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9,00 atunci atunci orice diferenţă duce la modificarea notei.)

REZULTATELE LA PROBA SCRISA - 11 septembrie 2018

Eventualele contestatii se pot depune maine (miercuri 12 septembrie) intre orele 9:00 - 12:00 la secretariatul Facultatii de Matematica si Informatica, cab. 236, (sediul UVT - etajul 2)


SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA EXAMENUL DE ADMITERE - 11 septembrie 2018


ALOCAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE - 11 septembrie 2018

 • Proba scrisă a examenului de admitere se va desfăşura în sala A02 (B-dul V. Pârvan nr 4, sediul central UVT, parter)
 • Accesul în sala de examen este permisă între orele 8:00 - 8:45.
 • La intrarea în sală candidații trebuie să se legitimeze cu un act de identitate.
 • Eventualii candidați care nu se regăsesc pe lista de mai jos sunt rugați să se adreseze persoanelor aflate în sala de examen

Lista candidaților în ordine alfabetică


ANUNT ADMITERE LICENTA - Sesiunea Septembrie 2018

În perioada 5 -16 septembrie 2018 se va organiza Sesiunea a II-a de admitere licență pe locurile rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, dupa următorul calendar:

 • 5 - 10 septembrie - depunerea dosarelor de înscriere (5 - 7 septembrie între orele 9 - 15, iar în 8 și 10 septembrie între orele 9 - 12 - Sala 032 (sediul central UVT, parter))
 • 11 septembrie - desfasurarea probei scrise de admitere - orele 9 - 12
 • 11 septembrie - afisarea rezultatelor probei scrise - ora 20
 • 12 septembrie - depunerea eventualelor contestații - orele 9 - 12 - Sala 236 - secretariat FMI
 • 12 septembrie - afisarea rezultatelor finale - ora 20
 • 13 , 14 septembrie - etapa de confirmări - orele 9 - 12 - Sala 236
 • 14 septembrie - ora 20 - Afișarea rezultatelor finale ale sesiunii de de admitere licenta - septembrie 2018

Locuri admitere licenta, sesiunea septembrie 2018:

 • Matematica: 4 locuri bugetate, 53 de locuri cu taxa
 • Matematica-Informatica: 10 locuri bugetate (din care un loc bugetat-mediu rural), 34 locuri cu taxa
 • Informatica: 10 locuri cu taxa
 • Informatica aplicata: 43 locuri cu taxa
 • Informatica (in limba engleza): 23 de locuri cu taxa

Actele necesare la înscriere sunt:

a) cerere de înscriere (formular tip), candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora; Anexa 1- date personale candidat (formular tip);

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (formular tip)

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică;

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru studii universitare”);

d) 3 fotografii color tip buletin de identitate;

e) certificatul de naştere și cartea de identitate (C.I.) în copie certificată "conform cu originalul" la facultate sau copie legalizată, la notariat;

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, la concursurile interjudeţene de specialitate, recunoscute de M.E.N., respectiv la olimpiadele judeţene de specialitate (matematică sau informatică);

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul facultății, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

i) copie (certificată conform cu originalul la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică) după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv de absolvire, care doresc să urmeze o a doua specializare;

j) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică în limba engleză, conform condiţiilor de la Art. 25 din Metodologia de admitere.

k) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.;

l) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2018 care concurează pe locuri finanţate de la stat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate;

m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (de la casieria UVT sau Banca Transilvania);

n) dosar plic.

ANUNT CAZARE = 2 august 2018

In perioada 1 august – 8 septembrie se va desfasura Etapa II de cazare, destinata studenților din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna iulie, conform calendarului de mai jos:

 • 1 august – 24 august – Depunerea dosarelor pe platforma „Cazare on-line”
 • 24 august – 30 august – Evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;
 • 31 august – Afișarea rezultatelor;
 • 1 septembrie – Depunerea contestațiilor pe platforma „Cazare on-line”;
 • 3 septembrie – Soluţionarea contestațiilor;
 • 4 septembrie – Afișarea rezultatelor finale;
 • 5 – 6 septembrie – Confirmarea locurilor – pe platforma de cazare online;
 • 7 septembrie - Redistribuirea locurilor rămase libere;
 • 8 septembrie - Confirmarea locurilor redistribuite pe platforma de cazare online.

Dupa primirea contului e-uvt.ro si a parolei aferente va rugam sa intoduceti cererea d-voastra de cazare on-line pe platforma „cazare.uvt.ro”

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENTA 2018

NOTA: Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 31 iulie 2018, ora 14, să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Secretariatul facultăţii (Sala 236 - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor nou admişi cu finantare de la buget (ce nu au inca depusa diploma in original) prin depunerea diplomei de bacalaureat în original. Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita avansul de 20% din taxa de scolarizare pana in 7 august 2018, in caz contrar vor fi considerati retrasi.

Dosarele candidatilor respinsi pot fi retrase de la Secretariatul facultatii (Sala 236 - sediul UVT) zilnic intre orele 9 - 13.

ANUNT CONFIRMARI ADMITERE

 • Datorita problemelor tehnice aparute cu serverul ce gazduieste site-ul facultatii, Comisia de admitere a Facultatii de Matematica si Informatica a decis ca runda a III-a de confirmari sa se prelungeasca pana luni, 30 iulie, ora 14. Rezultatele finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2018, vor fi afisate luni, 30 iulie, pana la ora 20.

REZULTATE ADMITERE LICENTA 2018 - DUPA DUPA A DOUA RUNDA DE CONFIRMARI

NOTA: Candidaţii declaraţi admişi, care nu au confirmat locul in cadrul rundelor anterioare, au obligaţia ca până la data de 27 iulie 2018, ora 12 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a facultăţii (Sala 045C - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor nou admişi cu finantare de la buget (ce nu au inca depusa diploma in original) prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi. În data de 27 iulie 2018, ora 20 se vor afişa rezultatele finale ale concursului de admitere.

REZULTATE ADMITERE LICENTA 2018 - DUPA PRIMA RUNDA DE CONFIRMARI

NOTA: Candidaţii declaraţi admişi, care nu au confirmat locul in cadrul rundei intai, au obligaţia ca până la data de 26 iulie 2018, ora 14 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a facultăţii (Sala 045C - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor nou admişi cu finantare de la buget (ce nu au inca depusa diploma in original) prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 26 iulie 2018, ora 20 se vor afişa rezultatele de dupa perioada a II- a de confirmări.

ROMANII DE PRETUTINDENI - REZULTATE ADMITERE LICENTA 2018

NOTA: In cazul Romanilor de Pretutindeni, confirmarile se vor face pana la data de 26 iulie 2018 ora 14:00 prin transmiterea Anexei 4 (disponibila online la https://ri.uvt.ro/wp-content/uploads/2018/06/Anexa-nr-4-Confirmare-loc-studii.pdf) la Departamentul de Relatii Internationale al UVT (fizic, la camera 155B, cladirea principala a UVT, bd, VAsile Parvan, nr.4, sau online, la adresa de e-mail: larisa.alexandru@e-uvt.ro)

Locurile ramase neconfirmate pana la data limita vor fi redistribuite in ordinea mediilor.

REZULTATE ADMITERE LICENTA 2018


NOTA: Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 24 iulie 2018, ora 16 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a facultăţii (Sala 045C - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor admişi cu finantare de la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 24 iulie 2018, ora 20 se vor afişa rezultatele perioadei I de confirmări.

Taxa de inmatriculare se poate achita la caseria UVT sau prin banca (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT). Codul taxei achitate este 22FMMM - pentru domeniul Matematica si 22FIII - pentru domeniul Informatica.

Atentie - confirmarea pentru ambele domenii presupune achitarea taxei pentru fiecare domeniu in parte

Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita avansul de 20% din taxa de scolarizare in termen de maxim 7 zile de la afisarea rezultatelor finale.

REZOLUTIE CONTESTATII EXAMEN ADMITERE - 22 IULIE 2018

REZULTATELE LA PROBA SCRISA - 21 iulie 2018

Eventualele contestatii se pot depune maine (duminica 22 iulie) intre orele 10:00 - 14:00 la secretariatul Facultatii de Matematica si Informatica, cab. 236, (sediul UVT - etajul 2)

SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA EXAMENUL DE ADMITERE - 19 IULIE 2018


ALOCAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE - 19 IULIE 2018

 • Accesul în sălile de examen va începe la ora 8:15.
 • La intrarea în sală candidații trebuie să se legitimeze cu un act de identitate.
 • Eventualii candidați care nu se regăsesc pe liste sunt rugați să se adreseze persoanelor aflate la standul din holul mare

Lista candidaților în ordine alfabetică

Săli la parter:

Săli la etajul I

Săli la etajul 3


ANUNŢURI ÎNSCRIERE ȘI EXAMEN DE ADMITERE

Perioada de înscriere: 9 iulie - 18iulie 2018

 • 9.07-13.07, 16.07-17.07 - între orele 8:30 și 15:30 (sălile 031, 032 - sediul UVT, parter)
 • 14.07, 18.07 - între orele 9:00-13:00 (sălile 031, 032 - sediul UVT, parter)

Proba scrisă (obligatorie pentru domeniul Informatică): 19 iulie 2018, ora 9

Actele necesare la înscriere sunt:

a) cerere de înscriere (formular tip), candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora; Anexa 1- date personale candidat (formular tip);

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (formular tip)

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică;

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru studii universitare”);

d) 3 fotografii color tip buletin de identitate;

e) certificatul de naştere și cartea de identitate (C.I.) în copie certificată "conform cu originalul" la facultate sau copie legalizată, la notariat;

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, la concursurile interjudeţene de specialitate, recunoscute de M.E.N., respectiv la olimpiadele judeţene de specialitate (matematică sau informatică);

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată "conform cu originalul" la secretariatul facultății, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

i) copie (certificată conform cu originalul la secretariatul Facultăţtii de Matematică şi Informatică) după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv de absolvire, care doresc să urmeze o a doua specializare;

j) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică în limba engleză, conform condiţiilor de la Art. 25 din Metodologia de admitere.

k) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.;

l) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2018 care concurează pe locuri finanţate de la stat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate;

m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (de la casieria UVT sau Banca Transilvania);

n) dosar plic.

Candidatii care doresc cazare pe perioada desfasurarii examenului de admitere pot cere acest lucru prin completarea unei cereri (formular tip) la depunerea dosarului de admitere.

ANUNŢURI PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

 • 23.05.2018:
  • Festivitatea de premiere a participanților la Concursul FMI va avea loc în data de 26 mai 2018, ora 12:00 în Amfiteatrul A02.
  • A zecea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
      • Sâmbătă, 26 mai 2018
        • Informatică: ora 10-12
        • Matematică: ora 13-15
        • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
      • în cadrul sesiunii se vor prezenta exemple de rezolvare a subiectelor de la Concursul FMI și de la examene de admitere din anii anteriori
 • Concursul FMI - ediția IV-a va avea loc în 19 mai 2018 - detalii la Concurs FMI - preadmitere
 • 8.05.2018 - au fost actualizat numarul de locuri disponibile pentru admiterea din iulie 2018 - in categoria Oferta educationala
 • A noua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
  • Sâmbătă, 5 mai 2018
    • Informatică: ora 11-13
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
 • A opta sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc:
  • Sâmbătă, 21 aprilie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 8 - 21 aprilie 2018
 • 28.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 7 la Probleme sesiunea 7 - 24 martie 2018
 • A şaptea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 24 martie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 7 - 24 martie 2018
 • 18.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 6 (Matematică şi Informatică ) la Probleme sesiunea 6 - 10 martie 2018
 • 9.03.2018: S-a actualizat calendarul admiterii şi s-a postat metodologia de admitere la secţiunea de Regulamente
 • 4.03.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 5 (Matematică şi Informatică ) la Probleme sesiunea 5 - 24 februarie 2018
 • A cincea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 24 februarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 5 - 24 februarie 2018
 • 14.02.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 4 (Matematică şi Informatică) la Probleme sesiunea 4 - 10 februarie 2018
 • A patra sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 10 februarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 4 - 10 februarie 2018
 • 31.01.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 3 (Matematică) la Probleme sesiunea 3 - 27 ianuarie 2018
 • A treia sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 27 ianuarie 2018
    • Matematică: ora 10 -12
    • Informatică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 3 - 27 ianuarie 2018
 • 20.01.2018: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 2 la Probleme sesiunea 2 - 13 ianuarie 2018
 • A doua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 13 ianuarie 2018
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • enunţurile problemelor sunt accesibile la Probleme sesiunea 2 - 13 ianuarie 2018
 • 21.12.2017: Au fost postate soluţiile problemelor din setul 1 la Sesiuni de pregatire
 • Prima sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 16 decembrie 2017
    • Informatică: ora 10 -12
    • Matematică: ora 13-15
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)

Detalii la rubrica Sesiuni de pregatire

CONTACT

Adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, Timiş, România, 300223.
Telefon: 0256592155 (DECANAT-cab. 236), 0256592364 (cab. 236), 0256592119 (cab. 238)
www: http://math.uvt.ro
E-mail: Secretariat: secretariat.mateinfo@e-uvt.ro, 
    Departamentul IT: support@info.uvt.ro,
Program secretariat: luni - vineri, 11-14; Secretar Şef: cab. 236.

Informaţii privind examenul de admitere şi sesiunile de pregătire: admitere.fmi@e-uvt.ro