แผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ทำความรู้จักกับแผนกวิชาการบัญชี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

ริญญาตรี (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

.: ข่าวสารอัพเดท :.

:: ข่าวสารอื่นๆ