งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โครงสร้างหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน อาชีวะอุบลฯ คว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2565 และต้อนรับแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับ คณะครู และนักเรียน ที่คว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2565 จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาวอริสา เกษเจริญคุณ นางสาวพิชญาภัค ทองรอง นักเรียนในระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยมี นายอาคม ศรีพรม นางสาว ฐปนีย์ วงศ์คำ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน

จากนั้นนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่ ได้แก่

1.นายอาทิตย์ นิลรัตน์ แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

2.นางสาวธนิษฐา อภัยแสน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

3.นางสาวบุษบาบัณ ทองพูน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4.นางสาวธัญญะรัตน์ ดีดวงแก้ว แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

5.นางสาวชลิฎากรณ์ แสนทวีสุข แผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ

จากนั้นครูแต่ละท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวพบปะกับนักเรียน บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น


:: ข่าวสารอื่นๆ