ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกผัก - ขายผักของนักเรียน

กิจกรรม Open House

รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่

แข่งศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่