::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

  • ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม. 3 ของสหวิทยาเขตสะแกกรัง จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 นี้

::: เวปไซต์ที่น่าสนใจ :::

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เลขที่ 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

Tel : 0-5651-1334 Fax : 0-5651-4471

Copyright © 2017 | พัฒนาเว็บไซต์โดย นายภาณุภาพ ฉัตรอุทัย