ศูนย์พัฒนาห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

::ข่าวประกาศ::

- ขอให้กลุ่มสาระส่งแผนการจัดการเรียนรู้มาที่ฝ่ายวิชาการ

  • ทุกท่านสามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ โหลด


ติดต่อเรา :: ศูนย์พัฒนาห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เลขที่ 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

Tel : 0-5651-1334 Fax : 0-5651-4471

เว็บไซด์พัฒนาโดย chaiyarest@utw.ac.th

ศูนย์พัฒนาห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม