Maklumat Terkini Staf Akademik Berkelayakan Profesional

Pengumpulan data staf akademik berkelayakan Profesional adalah inisiatif ALPD untuk memantau pembangunan latihan profesional dikalangan staf akademik. Dengan maklumat ini diharapkan agar fakulti bersama-sama dengan ALPD-UTMLead dapat membantu meningkatkan bilangan staf berkelayakan profesional dalam bidang kepakaran masing-masing. UTM mensasarkan peratusan staf berkelayakan profesional adalah 25% dari jumlah staf akademik.

Buat masa ini data yang diperlukan adalah bagi fakulti yang mempunyai program Ijazah Sarjana Muda yang memerlukan akreditasi dan pengiktirafan daripada badan-badan profesional.

Akses pada fail adalah menggunakan email utm sahaja.

Ahli JawatanKuasa Latihan Industri & Kelayakan Profesional (JKLIKP)