กลุ่มบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับทุกท่าน :)

ปฏิทิน SGS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายวิชาก่อนบันทึกคะแนน
ช่องทางเข้าระบบ SGS
https://sgs3.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx
https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx
https://sgs8.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx
https://sgs9.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx

🔥 ตัวช่วยกรอกข้อมูลลง SGS🔥
ดาวน์โหลดได้ที่ http://smartupr.com/bot.php
(หลังจากติดตั้งโปรดแกรมแล้ว ศึกษาวิธีการใช้งานได้เลย)

🔥 รายชื่อนักเรียน สำหรับใช้กับเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ🔥

🔥 Templete กระดาษคำตอบ สำหรับใช้กับเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ🔥

"กระดาษคำตอบ" รับได้ที่ห้องวิชาการ
"Templete" ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างบน

- ดูลำดับเลขที่โดยคลิกที่รูปด้านบน
-
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่นี่

- ไฟล์รายชื่อข้างต้น เรียงตามเลขที่ ณ 24 พ.ค. 65 ใช้สำหรับรายงานการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2565
- หากต้องการใบรายชื่อเรียง
เลขที่ตามเลขประจำตัวนักเรียนปรับใหม่จนปัจจุบันสามารถ "รับได้ที่ห้องวิชาการ" หรือ "ดาวน์โหลดจากระบบ SGS"

🔥 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565🔥

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รายงานการเข้าสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

- ข้อมูลจะอัพเดท หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ประมาณ 15 นาที -

รายงานการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

[สำหรับนักเรียน]
วิธีการเปลี่ยนชื่ออีเมล @utd.ac.th

รูปแบบคือ Mชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล

เช่น ม.6/9 เลขที่ 5 นายรักเรียน ขยันยิ่ง

ตั้งชื่อในอีเมลว่า M6 09 05 นายรักเรียน

ตั้งนามสกุลในอเมลว่า ขยันยิ่ง


นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 และ ม.4 (นักเรียนเก่า อ.ต.)

  • ดำเนินการตามวีดีโอได้เลย


นักเรียน ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่)

  • เข้าใช้งานครั้งแรกด้วยอีเมล์ itเลขประจำตัว@utd.ac.th

  • รหัสผ่านครั้งแรก คือ 12345678

  • เมื่อเข้าด้วยอีเมล์และรหัสผ่านข้างต้นแล้วให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที

  • ดำเนินการต่อตามวีดีโอได้เลย

Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน

รวมแหล่งดาวน์โหลด