BACK TO SCHOOL : 17-05-2022

- สำหรับนักเรียน -

วิธีการเปลี่ยนชื่ออีเมล @utd.ac.th

รูปแบบคือ Mชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล

เช่น ม.6/9 เลขที่ 5 นายรักเรียน ขยันยิ่ง

ตั้งชื่อในอีเมลว่า M6 09 05 นายรักเรียน

ตั้งนามสกุลในอเมลว่า ขยันยิ่ง


นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 และ ม.4 (นักเรียนเก่า อ.ต.)

  • ดำเนินการตามวีดีโอได้เลย


นักเรียน ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่)

  • เข้าใช้งานครั้งแรกด้วยอีเมล์ itเลขประจำตัว@utd.ac.th

  • รหัสผ่านครั้งแรก คือ 12345678

  • เมื่อเข้าด้วยอีเมล์และรหัสผ่านข้างต้นแล้วให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที

  • ดำเนินการต่อตามวีดีโอได้เลย

- ดูลำดับเลขที่โดยคลิกที่รูปด้านบน
-
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่นี่

- ให้เข้าใช้งานด้วยอีเมล @utd.ac.th เพื่อดูไฟล์รายชื่อนักเรียน
-
ศึกษาวิธีการเชิญนักเรียนเข้า Google Classroom ด้วยอีเมล คลิกที่นี่

- เปิดให้พิมพ์รายงาน 31 พ.ค. 65 เป็นต้นไป -

- เปิดให้พิมพ์รายงาน 31 พ.ค. 65 เป็นต้นไป -

Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน

รวมแหล่งดาวน์โหลด