Elev

Tänk på följande när du ska lämna tillbaka din iPad

  • Den måste vara laddad vid återlämningen
  • Är den trasig, så se till att få den lagad innan återlämningen
  • Koppla ifrån "hitta min iPad" och ditt Apple-konto från iPaden, så det inte är låst till dig.

Gymnasieskolornas IT-support har skapat ett antal filmer, som stöttar eleverna i deras användning.

Ngt att ta upp, och fortsätta använda även för grundskolorna?

Se även de "support-manualer" vi har tagit fram här nedan.

Chromebook v2.2.pdf
Macbook Air v2.2.pdf
iPad V2.2.pdf