Idrottsprofil

Idrottsklass 7-9

På Nyboda skola har vi idrottsklasser från skolår 7 till 9. Att gå i idrottsklass innebär en möjlighet till fler idrottslektioner i veckan samt även ett teoripass då man får lära sig om träning och hälsa. Det vill säga timplanen för idrottsklasser skiljer sig något från övriga klassers timplaner. Däremot är kunskapskraven för ämnena desamma oavsett klass. Idrottsprofil är för elever som är intresserade av idrott och som utövar någon idrott på fritiden. Eleverna ges en allmän idrottsutbildning både i praktik och teori och ska få en god grund för eventuella fortsatta studier på idrottsgymnasium.

Intagning/tester

För att gå i idrottsklass måste du:

 • Vara intresserad av idrott
 • Ha god motorik
 • Ha visat i skolan att du är duktig i idrott
 • Delta i regelbunden idrottsträning på fritiden
 • Tycka att skolarbetet i övrigt är minst lika viktigt som idrotten

I idrottsklassen får du:

 • En allsidig idrottsutbildning
 • Kunskaper om olika träningsmodeller inom olika idrotter
 • Hjälp med tränings- och studieplanering
 • En allmän fysisk träning
 • Kamrater som har ett gemensamt intresse, idrott
 • En god grund för eventuella fortsatta studier på idrottsgymnasium

Du som söker till idrottsprofilen ska vara ansluten till en idrottsförening. Innan du få besked om du kommit in i idrottsklass genomför du ett test tillsammans med andra sökande. Testet består av till exempel koordination, rörelsemönster, bollkontroll och kondition. Färdighetstestet utförs av idrottslärare på skolan.

Ibland har vi möjlighet att ta emot ansökningar efter sista datumet. Fyll i formulären och skriv en kommentar i kommentarsfältet och så hör vi av oss om det finns möjlighet att genomföra testet.

Ansökan till idrottsklass

Gör din ansökan här

Observera att anmälan om intresse till idrottsprofil inte säkrar en plats på skolan utan ni måste även välja Nyboda i Tyresö skolval till årskurs 7 eller ansöka skolan via kommunens e-tjänster om ni ej bor i Tyresö.

Har du frågor kring idrottsprofilen?

Kontakta Nyboda skolas expedition på tel 08 578 29640 eller e-post nyboda@tyreso.se.