Entrépriser

Simhallens entrépriser

Lågpriserna gäller under förutsättning att simhallen är öppen. Se öppettiderna.