Digital kompetens

Här kan du som arbetar som pedagog i Partille hitta allt du behöver veta om fortbildningsinsatsen kring digital kompetens som startade läsåret 2017/2018. På Pedagog Partille kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu och vilka gemensamma resurser vi har i kommunen. Vi fortsätter arbeta med några skolområden i taget och har avsatt ungefär 5 veckor per enhet. Inför planeringen har vi ett ramverk uppdelat i ett antal steg som är beskrivna nedan. Utifrån dessa kommer vi anpassa upplägget efter varje skolas förutsättningar och behov tillsammans med rektor och PEPP-person på skolan.


Steg 1: Planering

Några veckor innan fortbildningen startar i respektive område kontaktar CIKT-gruppen rektorer och PEPP-personer på varje skola för att boka tid för planering och uppstart. Vi tittar på behov utifrån förändringarna i kursplanerna och jämför med utvärderingarna som gjordes vid skolbesöket på våren.


Steg 2: Kom igång tillsammans

Därefter har vi avsatt tid för att vara med på konferenser, arbetslagsmöten eller ämnesträffar och förtydliga och konkretisera skrivningarna om digitalisering. Vi kan också samundervisa, stödja processen i att planera ämnesinnehåll och progression, visa på resurser och tipsa om material.


Steg 3: Undervisning på skolan

Efter att ni fått stöd i planeringsprocessen följer vi undervisningsutvecklingen och ger struktur för att processen ska fortsätta.


Steg 4: Uppföljning och utvärdering

Senare under läsåret återkommer vi med hjälp av pepp-person och rektor till hur arbetet fortskridit och vad som är nästa steg. Skolbesöket under våren är en viktig avstämning då vi tittar fram mot nästa läsår gällande digitala resurser och fortbildning.

Partille kommun, 433 82 | partillekundcenter@partille.se | Tel: 031-792 10 00 | Personalportal | Karta