Digital kompetens

Här kan du som arbetar i Partilles skolor och förskolor hitta allt du behöver veta om fortbildningsinsatsen kring digital kompetens som startar läsåret 2017/2018. Du kan bland annat läsa mer om planen i Partille och hur det påverkar just dig. Vi kommer att arbeta med några skolområden i taget och har avsatt ungefär 10 veckor per enhet. Inför planeringen har vi ett ramverk uppdelat i ett antal steg som är beskrivna nedan. Utifrån dessa kommer vi anpassa upplägget efter varje skolas förutsättningar och behov tillsammans med rektor och PEPP-person på skolan.


Steg 1: Planering

Några veckor innan fortbildningen startar i respektive område kontaktar CIKT-gruppen rektorer och PEPP-personer på varje skola för att boka tid för planering och uppstart. Under uppstarten kommer vi kolla på förändringarna i kursplanerna och det kommer också bli ett tillfälle där du får prova på programmering och/eller praktiskt arbete med medie- och informationskunnighet (MIK).


Steg 2: Kom igång tillsammans

Därefter har vi avsatt tid för att tillsammans med deltagande lärare och arbetslag samundervisa kring grunderna i programmering. I samband med detta kommer ni få en halvklassuppsättning av BBCs Micro:bit som ni sedan får behålla efter genomfört projekt.


Steg 3: Undervisningsprojekt på skolan

Efter att ni har kommit igång så är tanken att deltagande lärare och arbetslag driver ett undervisningsprojekt som vi utformar tillsammans.


Steg 4: Redovisning, uppföljning och utvärdering

Efter några veckor gör vi en gemensam utvärdering och uppföljning. Samtidigt får eleverna möjlighet att redovisa projektet och sina nya kunskaper.

Partille kommun, 433 82 | partillekundcenter@partille.se | Tel: 031-792 10 00 | Personalportal | Karta