Vad kan jag göra?

Det finns ett otal länkar på internet som berättar hur just du kan hjälpa ditt barn med saker som rör skolan. På den här sidan hittar du korta, informativa tips om hur du kan hjälpa just ditt barn att lyckas i skolan. Många föräldrar har svårt att förklara hur viktigt det är med läsningen. Längst ner finns några korta klipp om just detta.

Sex bra tips

  1. Fokusera på positiva egenskaper/förmågor som ditt barn är bra på.
  2. Referera inte negativt till din egen skoltid. Det hjälper aldrig ditt barn. Prata positivt.
  3. Läs tillsammans med barnet. Oavsett om det är skönlitteratur eller faktatexter. Samtala om textens innehåll, strukturera upp med tankekarta, ställ öppna frågor (varför, hur...)
  4. Visa att skolan är viktig genom att prata positivt om den. Var nyfiken!
  5. Lyssna alltid när barnet pratar om skolan. Då tvingas barnet resonera och tänka efter själv och utveckla viktiga förmågor.
  6. Det är när vi människor misslyckas som vi lär oss någonting nytt så var inte rädd att ställa den frågan till ditt barn: "Vad har du misslyckats med idag?" Om barnet svarar så har den förmodligen lärt sig någonting.