Träna kartor

I geografiämnet jobbar du till viss del med kartkunskap och det är kunskap som kan vara nyttig (och kul) även när du blir lite äldre. På den här sidan hittar du tips på hur du förbättrar din kartkunskap.

Tryck på respektive världsdel så kommer du hamna i en prezi-presentation som du kan använda dels som mall men också för att öva dig.

Andra användbara länkar