Förstå kunskapskraven

Då vi på skolan använder oss av Edwise behöver du få koll på kunskapskraven i skolans alla ämnen. Det är lättare sagt än gjort och på den här sidan kommer du få bra hjälp om vad kunskapskraven innebär och hur du kan utveckla dina förmågor i dessa. Här och här hittar du filmer från Skolverket som visar hur lärare sätter betyg.

De valda kunskapskraven:

  • Att kunna utveckla ett resonemang är det kunskapskrav som går igenom flest ämnen. Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9, men det finns också med i ämnena samhällskunskap, geografi, historia, religion, matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, bild, musik, slöjd, hemkunskap och idrott.


  • Att föra en diskussion framåt genom att bredda och fördjupa är ett av flera kunskapskrav i fysik för årskurs 9, men det finns också med i ämnena: biologi, kemi, teknik, matematik och svenska


  • Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns även i ämnena: geografi, historia, religion, biologi, fysik, kemi, bild


  • Att lösa problem och föra resonemang i matematik Att lösa problem och föra resonemang är ett av kunskapskraven i matematik för årskurs 9. Men eftersom matematik finns nästan överallt så är det här en metod som du kan ha användning för i många olika situationer.


  • Att systematiskt pröva och ompröva är ett av kunskapskraven i slöjd för årskurs 9. Men att pröva sig fram är något du gör när du gör en massa andra saker också bild, musik och teknik. (Källa: Orka plugga)