Berättande

En berättande text kan vara olika slags typer där de vanligaste är noveller och olika berättelser inom sagogenren. Huvudsyftet med att skriva berättande texter har i all tider handlat om underhållning men i viss mån också att lära läsaren någonting (tänk fabler).