Skolportalen - för dig som studerar


Utbildningsmässa - 19 februari

Vill du byta jobb? Kanske byta bana helt? Är du sugen på att bli lärare? Funderar du på vad du ska plugga, var jobben finns eller vad du kan studera på distans? Kom till vår utbildningsmässa och få inspiration kring yrken och studier. På vår utbildningsmässa träffar du personer från både utbildningar och arbetslivet. Förutom utställare kommer det under dagen hållas öppna informationspass på temat utbildning och yrkesval.

Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Utbildning--arbete/Utbildning-for-vuxna---Cul/Artikellistning---Utbildning--arbete/Nyheter---Cul/2020-01-15-Utbildningsmassa---19-februari.html

Nya regler efter 1 juli 2020

2019-11-06

Viktigt för dig som läser mot Slutbetyg!

Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2020. Du som har målet att få ett Slutbetyg måste se till att du uppfylla kraven och få Slutbetyget utfärdat senast 1 juli. Du måste själv meddela att du vill få ditt Slutbetyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Cul i god tid innan.

För dig som inte uppfyller kraven i Slutbetyg eller Avgångsbetyg!

För dig som har ett Slutbetyg eller Avgångsbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 kommer kraven skärpas. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare på Cul.

Flexibelt sätt att studera - för dig som inte kan närvara på alla lektioner

2019-10-09

Behöver du läsa upp ämnen på grundläggande nivå eller på gymnasienivå? Du kanske arbetar parallellt eller av någon annan anledning inte kan delta i alla lektioner på plats. Oavsett dina behov eller förutsättningar finns det möjlighet till en flexibel lösning där du inte behöver närvara på alla lektioner.


PROVA-PÅ HÖGSKOLEPROVET

2019-09-04

Vill du förbereda dig och öka möjligheterna till goda resultat? Nu kan du prova-på högskoleprovet för att öka dina chanser till att komma in på den utbildning du vill. Provet är till för att du ska kunna förbereda dig inför riktiga högskoleprovet.