Skolportalen - för dig som studerar


Är du en av dem som smittskyddsläkaren uppmanat att vara i hemkarantän för att du varit på Bromangymnasiet 9-12 mars?

Vi får väldigt många frågor om hemkarantän. Att Regionens smittskyddsläkare sätter 1 600 människor i karantän är ju en unik situation. Regelverket är generellt uttryckt, därför har vi haft dialog med smittskyddsläkare Signar Mäkitalo för att få ett förtydligande.

Distansundervisning från och med onsdag 18 mars

Med anledning av regeringens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset inför vi från och med onsdag 18 mars distansundervisning.

Gymnasieskolor, vuxenutbildning och andra lärosäten ska enbart ha undervisning via fjärr- och distansundervisning

Regeringens rekommendationer är nu att alla gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och andra lärosäten ska hålla undervisning via fjärr- och distansundervisning. Det gäller även Cul.

Elever och personal på Bromangymnasiet uppmanas stanna hemma

Smittskyddsläkaren uppmanar nu samtliga elever och personal på Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun att hålla sig hemma. Med anledning av det har Hudiksvalls kommun beslutat att hålla skolan stängd.

Högskoleprovet och prova-på högskoleprovet ställs in

2020-03-16

Med anledning av coronaviruset ställs Högskoleprovet in lika så prova-på-tillfället.

Coronaviruset

Cul följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt. För dig som inte har symtom kan du närvara som vanligt, har du förkylningssymtom ska du inte gå till skolan.

Följ de allmänna rekommendationerna

Följ de allmänna rekommendationerna som finns för att minska smittspridning: stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna, nys och hosta i armvecket.

Har du rest i drabbade länder?

Om du har rest i något av de drabbade länderna, kontakta rektorn på telefon eller mail. Studenter och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du har sådana symptom stanna hemma och ring 1177 för att få vägledning.

Vill du ha mer information?


Nya regler efter 1 juli 2020

2019-11-06

Viktigt för dig som läser mot Slutbetyg!

Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2020. Du som har målet att få ett Slutbetyg måste se till att du uppfylla kraven och få Slutbetyget utfärdat senast 1 juli. Du måste själv meddela att du vill få ditt Slutbetyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Cul i god tid innan.

För dig som inte uppfyller kraven i Slutbetyg eller Avgångsbetyg!

För dig som har ett Slutbetyg eller Avgångsbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 kommer kraven skärpas. Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledare på Cul.

Flexibelt sätt att studera - för dig som inte kan närvara på alla lektioner

2019-10-09

Behöver du läsa upp ämnen på grundläggande nivå eller på gymnasienivå? Du kanske arbetar parallellt eller av någon annan anledning inte kan delta i alla lektioner på plats. Oavsett dina behov eller förutsättningar finns det möjlighet till en flexibel lösning där du inte behöver närvara på alla lektioner.