Simpozionul Științific studențesc

Student Scientific Symposium

Dragi studenți/Dear students, 

Bun venit la cea de-a XXII-a ediţie a Simpozionului Științific Studențesc USAMV Cluj-Napoca.

Simpozionul Știinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca, fiind un prilej prin care studenții Universității își validează calitatea de cercetători prin prezentarea rezultatelor obținute şi prin colaborarea cu cadrele didactice.

Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor realizate individual sau în echipe de studenți ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice, fiind evaluate de către o comisie compusă din cadre didactice. 

Simpozionul este organizat de către reprezentanţii studenţilor și Consiliul Cercetării, Dezvoltării și Inovării (CCDI) din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Candidaţii eligibili pentru înscriere sunt studenţii şi masteranzii, iar înregistrarea se poate face la o singură secţiune din cele 16 existente, din cadrul celor 6 facultăţi, în funcţie de tematică abordată.

Participarea în cadrul acestui eveniment prezintă mai multe avantaje, printre care:

! De menționat: o condiție primară în obținerea unei burse de performanță acordată studenților USAMV CN o reprezintă participarea în cadrul acestui eveniment.

Vă dorim mult succes în realizarea lucrărilor și vă așteptăm în număr cât mai mare!

Welcome to the 22nd edition of the Student Scientific Symposium USAMV Cluj-Napoca.

The Student Scientific Symposium is a traditional event within the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj- Napoca, being an opportunity for the students of the University to validate their quality as researchers by presenting their results and collaborating with the teaching staff.

The aim of the Symposium is to create the framework for the presentation and debate of the works carried out individually or in teams of students containing scientific and technical results, being evaluated by a committee composed of professors.

The symposium is organised by student representatives and the Research, Development and Innovation Council (CCDI) of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.

Eligible candidates for registration are students and master's students, and registration can be done in only one of the 16 existing sections within the 6 faculties, depending on the topic.

Participation in this event has several advantages, including:

! Please note: a primary condition for obtaining a performance scholarship awarded to USAMV CN students is participation in this event.

We wish you a lot of success in your work and we are looking forward to seeing you in large numbers!