Manualak

Hasteko - Para comenzar:

Ikastea jarraibidea.pdf

Erabiltzailearen Gida osoa - Guía completa de uso:

Familien Webgunea - Erabiltzailearen gida.pdf
Familien Webgunea - Guía de uso.pdf