Rejestracja

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5-7 września 2018 roku. Opłatę za udział w zjeździe w wysokości 450 zł należy uiścić do dnia 25 czerwca 2018 roku na konto wskazane w zakładce Opłaty i terminarz . Prosimy o rejestrowanie się oraz przesyłanie streszczeń (w języku polskim oraz angielskim) za pomocą poniższego formularza. Osoby nie posiadające kont kompatybilnych z formularzem prosimy o ich wysyłanie na adres : zjazd.pth2018@upwr.edu.pl do dnia 25 czerwca 2018 roku