ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 2-8-2021

Η σελίδα ανανεώνεται ΣΥΧΝΑ σύμφωνα με τις οδηγίες,
όπως αυτές τροποποιούνται

Μάθημα:

ΙΑΥ903 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (Ε’ έτος)

Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση, μέσω του MS Teams: ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 08:30

Δηλώσεις: http://bit.ly/IAY903-FysPaidi μέχρι ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 11:30 πμ *

Μάθημα:

ΙΑΕ918 ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Ε’ έτος – Ι’ εξαμήνου)

Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση, μέσω του MS Teams: ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 15:00

Δηλώσεις: http://bit.ly/IAE918-EFHVIKH μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 11:30 πμ *

Μάθημα:

ΙΑΥΒ03 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΤ’ έτος)

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, μέσω του MS Teams: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ώρα 8:30

Δηλώσεις: http://bit.ly/IAYB03-Paidiatrikh μέχρι Σεπτεμβρίου 15 Ιουνίου 2021 ώρα 11:30 πμ *

* Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις αρχίζουν από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και γίνονται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Για πληροφορίες από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

μέσω email στο childmed προς uoi.gr
(γράφετε ΑΜ και μάθημα)

μέσω βιντεοκλήσης MS Teams στο xmatsouk

ή τηλεφωνικά 26510-07544 (ώρες 11:00 – 13:00).