UNIVERSITETI I TETOVËS

Универзитет во Тетово/University of Tetovo

Regjistrimet 2017/18

e-mail: zyraperarsim@unite.edu.mk, tel.: 0389 44 356 507, Tetovë, 1200

  • Lidhur me konkurset, kriteret për regjistrim dhe rezultatet, selektoni afatin përkatës aktual.
  • Во врска со конкурсите, критериумите за запишување и резултати, селектирајте од менито за актуелната сесија.
Broshura-SHQ 2017.pdf
broshura2017mk.pdf

Shqip Broshura 2017/18 Македонски