FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

CIKLI I PARË

ORARET E KOLOKFIUMEVE-VEROR 17/18

ORARET E LIGJËRATAVE- SEMESTRI VEROR