FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА

CIKLI I PARË / ПРВ ЦИКЛУС

ORARET I LIGJËRATAVE - DIMËROR 18/19 / РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 18/19

ORARET E KOLOKFIUMEVE-VEROR 17/18