FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

CIKLI I PARË / ПРВ ЦИКЛУС

ORARET I LIGJËRATAVE - DIMËROR 18/19 / РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 18/19