FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

CIKLI I PARË / ПРВ ЦИКЛУС

ORARET I LIGJËRATAVE - DIMËROR 18/19 / РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 18/19

ORARET E PROVIMEVE

ORARET E KOLOKFIUMEVE-DIMËROR 18/19

ORARET E KONSULTIMEVE

KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI