FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

CIKLI I PARË

ORARET E KOLOKFIUMEVE

ORARET E LIGJËRATAVE-SEMESTRI VEROR

KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI

ORARET E KONSULTIMEVE

KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI

ORARET E PROVIMEVE