ZYRA PËR ARSIM

e-mail: zyraperarsim@unite.edu.mk

CIKLI I PARË I STUDIMEVE

ORARET E LIGJËRATAVE, USHTRIMEVE, KOLOKFIUMEVE, KONSULTIMEVE

Njoftim-provimet maj dhe qershor.pdf
NJOFTIM PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE.pdf

CIKLI I PARË

(lëndët, parakushtet e lëndëve për dëgjim dhe provim)

Njoftim për afatin e rregullt të SHTATORIT 2017/18 dhe regjistrimin në semestrin dimëror 2018/19

Njoftim-Regjistrimi i semestrit dimëror 18-19.pdf