FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKNOLOGJISË

CIKLI I PARË

ORARET E KOLOKFIUMEVE-VEROR 17/18

ORARET E LIGJËRATAVE-SEMESTRI VEROR

ORARET E KONSULTIMEVE

ORARET E PROVIMEVE