FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKNOLOGJISË

CIKLI I PARË

ORARET E PROVIMEVE

ORARET E LIGJËRATAVE-SEMESTRI VEROR

ORARET E KONSULTIMEVE