FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKNOLOGJISË

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

CIKLI I PARË

ORARET I LIGJËRATAVE - DIMËROR 18/19 / РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 18/19

ORARET E PROVIMEVE

ORARET E KOLOKFIUMEVE-VEROR 17/18

ORARET E KONSULTIMEVE