FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT-KUMANOVË

CIKLI I PARË

ORARET I LIGJËRATAVE - DIMËROR 18/19 / РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 18/19