ZYRA PËR ARSIM

e-mail: zyraperarsim@unite.edu.mk

Njoftim-Regjistrimi i semestrit dimëror 17-18

CIKLI I PARË

(lëndët, parakushtet e lëndëve për dëgjim dhe provim)