Unik Meet

Om Unik Meet

Unik Meet är träffar, med fokus på lärande, som genomförs av och för Unikumanvändare för erfarenhetsutbyte och inspiration.


  • Träffarnas innehåll fokuserar på pedagogiska frågor om barns och elevers lärande, där Unikum är det gemensamma lär-verktyget.
  • Träffarna ordnas på initiativ av och för Unikum-användarna själva.
  • Träffarna möjliggör utbyte mellan personer som inte träffas till vardags.


Idén till namnet Unik Meet föddes i Lund 2011. Unik för tankarna till Projekt Unik, där målet är att få fram världens bästa metoder och mobila webbverktyg för mål, planering, dokumentation och kvalitet i förskola, grundskola, gymnasium och vux. Meet är ett positivt laddat ord som betonar vikten av mötet med andra människor. Det leder också tankarna till Teach Meet, ett välkänt framgångsrikt koncept med liknande upplägg.


Genom att ta vara på varandras kompetenser och dela med oss av dessa, kan vi tillsammans hitta mer framgångsrika arbetssätt!