Rezultatet e provimit pranues

Rezultatet preliminare të konkursit për student të rinj në nivelin Bachelor për vitin akademik 2018/19 në Universitetin e Prishtinës, mund ti gjeni në folderët e mëposhtëm të ndara sipas fakulteteve: