🔺ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567🔺

➡️  ไฟล์เอกสาร  ⬅️

🔺ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567🔺

➡️  ไฟล์เอกสาร  ⬅️

เข้าสู่เว็ปไซต์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี