Stöd till pedagoger


Ofta är det bättre att Mediateket utbildar andra pedagoger så att de i sin tur kan utbilda eleverna i sina klasser. Kunskapen kan i flera fall då ges möjligheten att öka exponentiellt - om vi undervisar tre lärare kan uppemot 90 elever få samma stöd. Av denna anledning erbjuder Mediateket många olika slags stöd till pedagoger, ex:

Stödet ges till personalen inom hela skolområdet - Tingsholmsgymnasiet, Vuxenutbildningen, Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.