Källor


Mediatek Tingsholm (nedan benämnt Mediateket) är ett skolbibliotek tillhörande Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. I Mediatekets arbete ingår även att stödja hela skolområdet, där det bland annat finns Gymnasiesärskolan, Modersmålsundervisningen, Grundsärskolan, Särvux och Musikskolan.

Detta avsnitt redovisar de källor vi använt i biblioteksplanen.


Cummins, J. (2001). Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education? Sprogforum, 2001:19, s 15-20.

Europaparlamentets och -rådets rekommendationer för livslångt lärande. I Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C.-K. (2013). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Göteborg: Nordicom.

Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan. Åtkomstdatum 22 juni 2018.

Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildningen - Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen. Åtkomstdatum 22 juni 2018.

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 2006 « Svenska Unescorådet. http://www.unesco.se/?infomat=unescos-folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest. Åtkomstdatum 22 juni 2018.

UNESCO. (2008). Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning: Case Studies from Asia, Africa and South America. Bangkok: UNESCO Bangkok.

Ämne - Samhällskunskap - Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3. Åtkomstdatum 22 juni 2018.

Ämne - Svenska - Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3. Åtkomstdatum 22 juni 2018.