SFI-pedagog

SFI-lärare ger besked om omlån

18 december och 6 juni går alla SFI-läromedel och datorer ut på elevernas konton. Eleverna får en första påminnelse via e-post tre dagar före detta datum och många blir av naturliga skäl lite stressade över detta. Därför behöver SFI-lärarna meddela Mediateket vilka av deras elever som skall låna om. Detta görs enklast via en grupplista som e-postas till mediatek@ulricehamn.se. På listan behöver följande uppgifter finnas med:

  • Namn på personen
  • Personnummer
    • Om personen ännu inte har personnummer så är födelsedata okej
  • Aktuell adress
  • Extra saker som inte skadar, men inte är absolut nödvändiga:
    • Mobiltelefonnummer
    • e-postadresser

Skicka listan senast den 10 december respektive 30 maj för att minimera riskerna med att eleverna får onödiga påminnelser.

Tack på förhand!

Lämna lapp för lån

SFI-kollegiet har tidigare beslutat att alla nylån av böcker och datorer skall meddelas Mediateket medelst en lapp som ni skickar med eleven. Är det en grupp som skall låna behöver ni höra av er innan så att vi kan ta fram materialet - då behövs självfallet inte en lapp per elev utan det fungerar med att ni några dagar innan sagt till om att eleverna kommer.