Kurslitteratur för pedagoger

Många i personalen läser kurser på högskolan vid sidan om sitt arbete. Vi kan hjälpa till med fjärrlån från andra bibliotek i Sverige om detta behövs. Börja med att leta i vår bibliotekskatalog för att se om vi redan har boken hemma. Du kan där även reservera de böcker som finns tillgängliga och sedan hämta dem på Mediateket.

E-posta det resterande till mediatek@ulricehamn.se.

Bra att veta kring fjärrlån: Mediateket lånar om så långt det är möjligt, men vi kan inte styra över lånetiden hos det andra biblioteket. Ni är därför aldrig garanterade att få låna hela terminen. Om er rektor godkänner, kan vi därför även köpa in böcker, men när ni är färdiga med böckerna så får ni gärna lämna dem till Mediateket så att fler får nytta av dem.

Det kan också hända att vi väljer att köpa boken istället för att fjärrlåna – då står vi för kostnaden och ni får låna den för en hel termin. Om du har ett okej från din chef att viss litteratur skall köpas in kan vi hjälpa till med detta. När ni har använt litteraturen klart placeras böckerna sedan i Mediateket för utlån till bl.a. annan skolpersonal i kommunen.

Open Access till forskning

I din fortbildning kan du ibland behöva hitta forskning i form av artiklar. Ofta kan den högskola du är knuten till, ge dig tillgång till miljontals artiklar, men det finns andra sätt att få tag på material som är upplagt såsom Open Access. Läs mer under Mediatekets lektioner.