Pedagog

Mediatek Tingsholm är skolbiblioteket på Tingsholmsgymnasiet, SFI och Vuxenutbildningen i Ulricehamn. Vi har i sex år fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och detta har vi fått bland annat för vårt goda samarbete med övriga pedagoger och personal på skolan. Det är därför vår förhoppning att vi tillsammans skall hitta nya vägar att utveckla Mediateket och skolan.

Här sammanfattar vi något av det vi erbjuder lärare och annan personal på skolan. Med ojämna mellanrum skickar vi även ut e-post till all personal, med boktips, bra länkar och andra tips. Tidigare utskickade brev hittar ni här.

Kurslitteratur

Många i personalen läser kurser på högskolan vid sidan om sitt arbete. Vi kan hjälpa till med fjärrlån från andra bibliotek i Sverige om detta behövs. Börja med att leta i vår bibliotekskatalog för att se om vi redan har boken hemma. Du kan där även reservera de böcker som finns tillgängliga och sedan hämta dem på Mediateket.

E-posta det resterande till mediatek@ulricehamn.se.

Bra att veta kring fjärrlån: Mediateket lånar om så långt det är möjligt, men vi kan inte styra över lånetiden hos det andra biblioteket. Ni är därför aldrig garanterade att få låna hela terminen. Om er rektor godkänner, kan vi därför även köpa in böcker, men när ni är färdiga med böckerna så får ni gärna lämna dem till Mediateket så att fler får nytta av dem.

Det kan också hända att vi väljer att köpa boken istället för att fjärrlåna – då står vi för kostnaden och ni får låna den för en hel termin. Om du har ett okej från din chef att viss litteratur skall köpas in kan vi hjälpa till med detta. När ni har använt litteraturen klart placeras böckerna sedan i Mediateket för utlån till bl.a. annan skolpersonal i kommunen.

Lektionsundervisning

Vi erbjuder undervisning kopplat till era aktuella ämnen, kring sökkritik, källkritik, informationssökning och stöd kring våra databaser. Prata med oss om hur vi kan starta ett samarbete, och titta gärna på några tidigare lektioner!

Databaser

Vi har flera databaser inom bl.a. samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap. Man kan även släktforska och mycket mer. Kolla själv i Google Classroom under Mediatek Tingsholm.

Tidningar

Via Pressreader har ni alltid mer än 7000 tidningar från hela världen tillgängliga. Däribland Modern psykologi, Modern filosofi, GP, Språktidningen och SvD. Om du startar appen när du är på skolan har du tillgång till Pressreader även hemma i 48 timmar!

Självklart har vi lokaltidningarna UT, BT och STT, vid sidan om en del pedagogiska tidskrifter, och fördjupande magasin om dagsaktuella frågor. Dessa finns tillgängliga på plats.

Läsa för eget nöje

Vi vill se läsande förebilder – kom gärna till oss för att få bra lästips eller för att själv leta efter blivande favoriter. Att låna är gratis och en stor möjlighet för er, särskilt i samband med lov då ni kanske har mer tid att läsa!

Läromedel

Vi hanterar läromedel åt ämnen och program. Eleverna lånar direkt från oss och får då låna för ett helt läsår. För SFI-läromedel gäller ”terminslån” och det krävs då att läraren har skickat med eleven en lapp om vad som skall lånas.

För Vuxenutbildningen har vi begränsat med läromedel – här är det ”terminslån” som gäller (till början av juni eller mitten av december). För de lärarledda lektionerna har vi 2-6 böcker av varje bok, men när böckerna är slut så kan ingen mer låna.

Vill ex gymnasielärare ha läroböcker i tjänsten för eget bruk kan ni låna på längre tid av oss, men vi rekommenderar att ni istället för över böckerna på ämneslaget, för då blir det färre påminnelser om sena böcker.

Datorer till elever och personal

Alla elever på gymnasiet, IM och SFI får låna dator för skolbruk. Ettorna lånar sina datorer på sin första skoldag, samtidigt som de lånar alla sina böcker. För de övriga planerar vi in utlåningsdagar tillsammans med lärare och annan personal på skolan. I första hand använder vi de datum som vi listat här, men större gruppen kan vi planera in vid andra tillfällen.

Vuxenutbildningens elever kan eventuellt få låna en dator – eleven får kontakta Christian Jonsson på Lärcenter för godkännande.

Lärare med mer än 50% tjänstgöring får låna en hanterad dator – kontakta vaktmästaren för detta.

Övrig personal måste få ett godkännande av rektor för att få låna en dator, och det blir då en elevdator. Även dessa datorer lånas ut av vaktmästeriet.

Andra bra saker att veta

Alla böcker och tidningar som kommer till skolan hanteras av Mediateket. Har ni beställt böcker kommer de således att läggas in i systemet och antingen placeras i Läromedelscentralen för utlån till elever eller på ämneslaget som referenslitteratur. Ni måste höra av er innan leverans om det skall hanteras på något annat sätt.

Syftet med hanteringen är att skolan skall veta vilka böcker som finns – mer än en gång har lärare kunnat undvika ett köp av en bok, när hen sett att boken redan finns någon annanstans på skolan.

Skall ni slänga böcker – kolla så att de inte har ditsatta streckkoder på baksidan. Om de har det, lämna in dem till oss så kollar vi igenom dem.

Vi vill gärna ha er hjälp

För att samarbetet skall fungera smidigt önskar vi även ha hjälp av er. Om det är några frågetecken så får ni mer än gärna höra av er!

Lektioner i Mediateket

När ni planerar att skicka elever till Mediateket så ber vi er att berätta detta för oss i förväg. Det underlättar vår planering och vi kan även förbereda på bästa sätt. Ibland kan det hända att vi i förväg vet att Mediateket är upptaget till bristningsgränsen och då har även ni lättare att planera er verksamhet utifrån detta.


Utlån av böcker

Skall klassen låna läromedel eller skall de exempelvis få välja valfri skönlitterär bok att läsa? Skall ni ha prov och gissar att elever vill låna miniräknare? Eller planerar ni att om några veckor ha ett särskilt tema som eleverna skall söka information om? Säg det då till oss så snart som möjligt – spontana gruppbesök blir inte lika bra som när vi får en chans att förbereda.

Besök efter stängning

Med er nyckel har ni tillgång till Mediateket även efter stängning. Om ni öppnar så är det ni som ansvarar.

Frågor från personalen

Visa TV i skolan

Är det okej att visa TV i skolan? Jag svarar tydligt: det beror på...

Bonus Copyright har gjort en bra sammanfattning om de upphovsrättsliga reglerna. Ur denna kan vi utläsa att det är okej att visa filmer medan de sänds, detta inbegriper även Play-tjänsterna. Men det kräver att det finns ett aktivt abonnemang på kanalen ifråga (inkluderar även lagliga tjänster såsom Netflix, Dplay och HBO). Skolan har idag inte tillgång till alla kanaler, men om någon i personalen har tillgång till exempelvis Dplay så bör det inte finnas något hinder att visa i den slutna skol- och klassmiljön.

Men att visa inspelade filmer och program är alltså inte okej. Detta kräver att skolan har ett avtal med programmets ansvariga bolag. En del bolag ingår i skolans licens med Swedish Film - ni hittar hela listan på deras webbplats, men övriga är inte okej att visa filmer från.

Uppdaterat 2018-12-07 med bättre länkar.