Gymnasiet

Mediatek Tingsholm är skolbiblioteket på Tingsholmsgymnasiet, SFI och Vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Här sammanfattar vi något av det vi erbjuder gymnasieeleverna på skolan.

Kurslitteratur

Vi hanterar läromedel åt gymnasiets ämnen och program. Eleverna lånar direkt från oss och får då låna för ett helt läsår.

Datorer till elever och personal

Alla elever på gymnasiet får låna dator för skolbruk. Ettorna lånar sina datorer på sin första skoldag, samtidigt som de lånar alla sina böcker. För de övriga planerar vi in utlåningsdagar tillsammans med lärare och annan personal på skolan. I första hand använder vi de datum som vi listat här, men större grupper kan vi planera in vid andra tillfällen.

Tidningar

Via Pressreader har ni alltid mer än 7000 tidningar från hela världen tillgängliga. Om du startar appen när du är på skolan har du tillgång till Pressreader även hemma i 48 timmar!

Självklart har vi lokaltidningarna UT, BT och STT, vid sidan om en del pedagogiska tidskrifter, och fördjupande magasin om dagsaktuella frågor. Dessa finns tillgängliga på plats.

Databaser

Vi har flera databaser inom bl.a. samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap. Man kan även släktforska och mycket mer. Kolla själv under E-tjänster.

Study materials in English

For some of our courses we already have class sets of study materials in English, but that is of course not the standard. We can now offer some semi-appropriate study materials in English for students with a different language background, and English.

They are not always totally appopriate the above mentioned courses, hence the word ”semi-appropriate” above, but they can be a help in your studies.

Biology (Biologi)

Biology by Neil Cambell

Chemistry (Kemi)

IGCSE Chemistry

History (Historia)

World History: Connections to Today

World History: Connections to Today (the modern era)

A history of world societies by John P. McKay (available at the Institution for History)

Mathematics (Matematik, generellt)

Pre Diploma SL and HL

Mathematics (Matematik 1b, Matematik 1c)

Mathematics 1 by Jan Nordin

Social sciences (Samhällsvetenskap)

Edexcel Government and politics for AS by Neil McNaughton

Sociology (sociologi)

Active sociology for GCSE by Jonathan Blundell