Webbverktyg

Arbeta med pdf-filer online

Jag använder mig av flera verktyg online för att hantera pdf-filer. Det kan ju ibland vara som så att jag vill slå samman två eller flera pdf-filer, rotera ett visst dokument eller dela upp en pdf-fil i flera olika.

Rotera en pdf-fil

Jag vet att det finns funktioner i Adobe som roterar pdf-filerna, men allt för ofta så bibehålls inte den rotationen och det är ju lite dumt… Jag använder mig här av Rotatepdf.net som fungerat smärtfritt.

Slå samman pdf-filer

Ofta när vi skannar flera större dokumentsamlingar delar nätverket automatiskt upp dokumentet i mindre delar. Detta då den skall skickas via e-posten och e-posten har sina begränsningar i storlek. Jag använder mig av pdfmerge.com som finns med svenska förklaringar dessutom.

Dela en pdf-fil

Om du vill plocka ut några sidor ur ett pdf-dokument så är splitpdf.com en bra resurs.

Förbehåll

Samtliga dessa tjänster har sina begränsningar. Det kan gälla storleken på filerna, antalet filer man kan arbeta med, eller något annat. Men de fungerar bra för något enstaka arbete lite då och då.