Booleska sökoperatorer

Med booleska sökoperatorer kan man i de flesta databaser få ut ett bättre urval. Klicka på bilden här till sidan för att se de vanligaste operatorerna och få förklaring till hur de kan hjälpa dig i din forskning.