Vetenskapliga artiklar

Längre ned på denna sida samlar vi länkar och metoder för att söka i olika allmänvetenskapliga källor. Det kan även finnas material på undersidorna som listas här.

Doaj – Directory of open access journals

DOAJ är en internationell fri databas med 9000 vetenskapliga tidskrifter och över 1 miljon artiklar. Här finns allt från korta referat till ingående beskrivningar om aktuell forskning inom de flesta områden. Språket är engelska.

Som Uppsatser.se fast större och bredare. Glöm inte att klicka på "Endast dokument med fulltext i DiVA" för att exkludera referat. När du gjort en sökning kan du specificera på ett visst ämne (ex Juridik) för att snäva av. Hitta titlar som knyter an till det du skall skriva om och gå vidare i dessa dokument för att ögna genom materialet (kika i innehållsförteckning och rubriker) och hitta bra källmaterial (i källförteckningen).

Open Access-material

Nedanstående material är Open Access, vilket betyder att materialet är fritt tillgängligt.

Core - 133 miljoner artiklar, med goda möjligheter till avancerad sökning.

Paperity - Närmare 2 miljoner artiklar, samarbetar med Ebsco och tar inte in allt. De gör ett urval. En del avgränsningsmöjligheter.

Uppsatser från svenska högskolor och universitet

http://www.uppsatser.se/ är en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med.

Uppsatserna är normalt sett godkända som källa, då de är hårt granskade, och är ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om. Självklart skall ni själva alltid granska ert material källkritiskt, men att använda sig av uppsatser.se brukar vara en god hjälp.

Glöm inte att kolla vilka källor som författarna har använt – har de ändå gjort en bra utgallring av material vore det ju dumt av er att inte utnyttja det, eller? Det som verkar bra kan vi fjärrlåna, om vi inte har materialet här.

Swepub – Avhandlingar, etc

Swepub är en källa för vetenskapliga publicerade verk vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du söka avhandlingar, artiklar, etc.

Eric

Databasen Eric är en som kostar, men söker ni i den via denna länk får ni upp allt material som är fritt tillgängligt. Oerhört bra resurs. Glöm inte att använda de booleska sökoperatorerna (länk här ovan) för att söka här.