Rapportskrivning

Handledningshäftet används för gymnasiearbetet på Tingsholmsgymnasiets högskoleförberedande program och på Vuxenutbildningen i Ulricehamn. Även de elever som på yrkesförberedande program gör ett högskoleförberedande gymnasiearbete kan med fördel använda dokumentet. Klicka på länken här i början för att hitta handledningshäftet.

I länkarna nedanför listar vi allmänna rekommendationer för en korrekt källhänvisning i enlighet med Harvard (källhänvisning inom parentes) och Oxford (källhänvisning i fotnoter).

Frasbanken med metatext hjälper dig att hitta formuleringar för att binda ihop din text och göra den tydlig för läsaren. I Frasbanken kan du som skribent låta dig inspireras, låna och anpassa fraserna.

Exempel på tidigare gymnasiearbeten

  • I GYAR-rummet på Classroom (kod: lpqjab ) hittar ni Drive-mappen där vi har tidigare inlämnade gymnasiearbeten på skolan.
  • Skolverket har några exempel på GYAR, från olika program
  • Läraren Magnus Ehinger har samlat ett 50-tal tips på vad man kan göra GYAR om, inom NA/TE/ES.
  • Stagneliusskolan i Kalmar har några exempel på färdiga arbeten.

Citat – hur skriver man detta i en rapport?

Citat används när det är nödvändigt att citera en källa (ex en bok eller en intervjuperson) för att bättre belysa ett ämne. Citaten är relativt korta i längd, skulle man exempelvis skriva av en hel sida i en bok räknas det inte längre som citat utan som stöld, detta även om man anger källan.

Några exempel på hur man skriver citat:

När blodsockerhalten minskar sänds signaler till känslocentra.

Vi mår sämre. Denna känsla driver oss att få tag på mat.

(Psykolog 2002 s 44)

Det räcker inte att vara duktig på att göra blomsterarrangemang, man

måste kunna ge kunden bra förslag också.

(Intervju med blomsterhandlare 051106)

Citat ”dras alltid in” i texten och skrivs oftast med ett något mindre teckensnitt (10). Det viktigaste är att du är noga med att skriva precis vad någon annan sagt eller skrivit (även om det förekommer t.ex stavfel), samt att du anger var du hämtat din information.

Hur använder jag andras bilder i min rapport?

Om det inte är uppenbart att du använder egna bilder så måste du ange en giltig källa. Du får inte använda dig av bilder som är copyrightskyddade – men alla bilder på exempelvis http://commons.wikimedia.org är godkända att använda fritt om man bara anger källan.

Även många bilder på flickr är okej att använda – kolla på bildens sida så ser du om det är okej. I övrigt måste du be ägaren till fotografiet (ofta är det den webbansvarige) om lov. Har du fått lov att låna bilden skall du skriva detta i direkt anslutning till bilden (till exempel direkt under bilden på egen rad), och det finns två huvudsakliga sätt att göra detta på:

Exempel

Hämtad 2013-03-26 från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg, CC-BY-SA

Foto av Stefan Krause / Ritchyblack på Wikimedia Commons, CC-BY-NC-ND

Noteringen ”CC-BY-SA” respektive ”CC-BY-NC-ND” handlar om den licens som upphovsrättshavaren har satt för bilden. Det handlar om Creative commons-licenser som vem som helst kan ange för sina egna bilder eller andra verk, och innebär i grunden att upphovsrättsinnehavaren säger att det är okej för dig att använda materialet så länge som du anger källan på det sätt som hen önskar. Läs mer om Creative commons.

Hävda ”citaträtt” för att använda en bild?

Man får inte använda en bild och säga att man citerar källan. Bild har ett mycket högre värde än en ren text. För att du skall kunna använda en bild (foto, diagram, etc) från exempelvis en bok eller en webbsida så måste du kontakta upphovsrättshavaren (allra oftast fotografen, men i brist på denna så måste den som har fått rättigheten att publicera bilden i boken veta om bilden får användas vidare) och få ett godkännande. Godkännandet kan inte vara muntligt utan måste minst vara i form av ett e-brev.