Källkritik

Nivå 3

Disneygate (källkritik)

Om Disney-debatten hösten 2012 vill jag säga följande, då det känns som att det här med källkritik kan vara en viktig sak att fundera på när man önskar att en viss scen bara måste vara kvar i Kalle Ankas jul. Det här är mina personliga åsikter, grundat i en mängd fakta, så jag anser därför att det hör hemma här. Flera av eleverna har också diskuterat detta på Facebook & Twitter under november och december 2012, så det är något som skolan bör ta upp och diskutera kring. Man får gärna ha olika åsikter om en viss fråga, men det kan underlätta i en diskussion att man har alla fakta.

Jag citerar en som jag följer på Twitter: ”Har nu flera gånger sett argumentet ”Men är det inte rasistiskt att klippa bort den enda svarta ur filmen?” angående Disneys klippning. (Källa) Det är intressant på många sätt men främst två anledningar. Dels att det bara skulle vara en svart person och inte en rasistisk nidbild. (Källa) Dels att det finns så få representationer av icke-vita att majoritetsbefolkningen tycker att vi ska vara glada över rasistiska nidbilder.(Källa)”

Karikatyren (den svarta dockan) är en s.k. Pickanninny-karikatyr. Läs mer om dessa på AutenthicHistory. Kort sagt så avser de att dehumanisera mörkhyade personer genom att fokusera på och överdimensionera särdrag. De är en del av historien, så vi skall inte förneka eller glömma bort att de existerat, men hör inte hemma i en tid där vi bör vara mer civiliserade.

Bara för att den enda (?) svarta dockan i Kalle Ankas jul är en nidbild av de svarta så bör vi inte ha den kvar. Det är fortfarande en nidbild som sårar och dehumaniserar.

Andra länkar

Konsthistoria: Hur har färgade personer avbildats genom historien?