Källkritik

Nivå 1

Wikipediaartikel om Bamse

Då och då ändras i Wikipedias artikel om Bamse. Självklart är det så, för Wikipedia är till för att justeras och förbättras. Men ändringarna jag nu skall visa på är dem om att Adolf Hitler skapade karaktären Bamse…

Jämför nuvarande sida om Bamse med den från exempelvis 6 oktober 2012.

Frågor att diskutera och fundera kring:

– Fundera över hur man kan hitta tidigare förändringar av sidan.

– Hur man skall tänka källkritiskt när sidor så lätt kan manipuleras?

– Vad är fördelarna och nackdelarna med Wikipedia?

Lilla sjöjungfrun – en ärlig trailer

Har ni någon gång funderat på vilket budskap Disneys film om den lilla sjöjungfrun sänder ut? Gruppen Screen Junkies har nu gjort en förträfflig film som förklarar och utmanar. Den är dessutom riktigt rolig.

Hur dog Mozart? (längre variant)

Ja, hur dog den kände Wolfgang Amadeus Mozart egentligen?! I den här uppgiften ska du jämföra 5 olika källor och den information som du hämtar där.

Besvara frågan utifrån samtliga källor! Värdera respektive källas trovärdighet utifrån frågorna! (Frågorna är också är att betrakta som en källkritisk checklista).

http://web.comhem.se/mozart/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

http://www.ne.se/lang/wolfgang-amadeus-mozart

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/halsont-kan-ha-dodat-mozart-1.933858

http://psyklopedin.org/wiki/Mozart

1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? Vet du vad det är för något? – försök ta reda på det, sök vidare!

2. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet eller företag?

3. Vad vet jag om avsändarens trovärdighet?

4. Spelar det någon roll om det finns någon ansvarig? Uppgiften gäller för båda webbplatserna.

5. Går det att ta kontakt med dem som står bakom webbplatsen? Via telefon eller/och e-post?

6. Vem vänder sig webbplatsen till? (Ibland framgår det tydligt, ibland inte). Vilken målgrupp?

7. Talar de om vilket syfte de har med webbplatsen? Eller är budskapet dolt? (Dolt= ibland vill man inte öppet gå ut med ett budskap) Varför finns webbplatsen – vad vill avsändaren säga mig?

8. Presenteras innehållet som fakta eller åsikter?

9. Kan du ge exempel på ord eller meningar som ger uttryck för åsikter eller värderingar snarare än att de är rena fakta?

10. Känns texten trovärdig? Tecken på trovärdighet: Hur understöds åsikterna med fakta – finns det tillräckligt mycket fakta? Har den som uttalar sig goda kunskaper på området?

[Uppgiften är hämtad från Väggaskolans bibliotek, med tillstånd.]

Abortinformation – jämförelse mellan två olika webbsidor

Du ska jämföra två olika webbsidor som båda handlar om abort. Utgå från dessa båda webbplatser. Frågorna gäller alltid båda webbplatserna! Ibland handlar det om att jämföra dem.

www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=67

www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/?ar=True

1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom?

2. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet eller företag?

3. Vad vet jag om avsändarens trovärdighet?

4. Spelar det någon roll om det finns någon ansvarig? Uppgiften gäller för båda webbplatserna

5. Går det att ta kontakt med dem som står bakom webbplatsen? Via telefon eller/och e-post?

6. Vem vänder sig webbplatsen till? (Ibland framgår det tydligt, ibland inte). Vilken målgrupp?

7. Talar de om vilket syfte de har med webbplatsen? Eller är budskapet dolt? (Dolt= ibland vill man inte öppet gå ut med ett budskap) Varför finns webbplatsen – vad vill avsändaren säga mig?

8. Presenteras innehållet som fakta eller åsikter?

9. Kan du ge exempel på ord eller meningar som ger uttryck för åsikter eller värderingar snarare än att de är rena fakta?

10. Känns texten trovärdig? Tecken på trovärdighet: Hur understöds åsikterna med fakta – finns det tillräckligt mycket fakta? Har den som uttalar sig goda kunskaper på området?

[Uppgiften är hämtad från Väggaskolans bibliotek, med tillstånd.]

Hur dog Mozart? (kortare variant)

Ja, hur dog den kände Wolfgang Amadeus Mozart egentligen?! I den här uppgiften ska du jämföra 4 olika källor och den information som du hämtar där.

Besvara frågan utifrån samtliga källor! Värdera respektive källas trovärdighet utifrån frågorna!

(Frågorna är också är att betrakta som delar av en källkritisk checklista).

Vilken källa litar du mest på? – börja med att svara på frågorna här nedanför!

http://web.comhem.se/mozart/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

http://www.ne.se/lang/wolfgang-amadeus-mozart

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/halsont-kan-ha-dodat-mozart-1.933858

Checklista – källkritik

1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? Vet du vad det är för något? – sök annars vidare!

2. Finns det kontaktinformation? Kanske finns en ”Om webbplatsen” knapp?

3. Spelar det någon roll om det inte finns någon kontaktinformation?

4. Vilken typ av avsändare är det? Är den ansvariga exempelvis en privatperson, organisation, myndighet, högskola eller företag?

5. Finns det hänvisningar eller andra uppgifter om varifrån informationen kommer?

6. Vilket syfte (=avsikt) har avsändaren?

– informera om något

– presentera fakta

– propagera för en åsikt

– sälja något

– underhålla

[Uppgiften är hämtad från Väggaskolans bibliotek, med tillstånd.]