Källkritik

Unfiltered News

Om du läser detta kanske du befinner dig i samma mediebubbla som jag. Ibland kan man tro att de nyheter som vi får i Sverige är samma som hela världen serveras, men så är det ju inte. Lika lite som att vi läser samma historia i världens alla länder. Historia handlar om identitet, och till stor del fungerar nyheterna på samma sätt. En av de viktigaste principerna för det urval av nyheter som når oss är ”närhetsprincipen”. Vilken agenda är det egentligen som erbjuds?

Med hjälp av ”Unfiltered news” kan du lätt orientera dig i hur nyhetsagendan ser ut i olika delar av världen och förändras över tid och hur den skiljer sig från den svenska.

”Unfiltered News” är en datavisualisering som bygger på all information i Google News. Här kan du lätt och snabbt undersöka vilka nyheter som dominerar i ett särskilt land eller i vilka delar av världen en nyhet får störst genomslag. I varje enskilt land får du de 100 största nyheterna redovisade och de artiklar som producerats i ämnet. Rubrikerna är översatta i flödet. Sidan stöder i dagsläget 40 språk). Du länkas även direkt till artikeln.

Sidan är lättorienterad och det är en fantastisk känsla att röra sig över världen och dess olika världsbilder. Det ger en känsla av överblick och förståelse för hur relativa dessa världsbilder är.

Unfiltered News” är ett experiment från Jigsaw vid Google. Gamla Google Ideas omvandlades till ”think tanken” Jigsaw. De skall med den nya teknikens hjälp stödja en god utveckling i geopolitiska konflikter. De senaste åren ägnat sig åt att ta fram produkter som skall hindra våldsam extremism, förhindra censur av internet, skydda sårbara folkgrupper och belysa och motverka hotet från cyberattacker. Du kan läsa utförliga kartläggningar av tidigare cyberattacker. Man stödjer journalister i deras arbete mot korruption och penningtvätt, och meddelar hjälper dem mot att övervakas eller spåras.

Världen är komplex och ett veritabelt pussel. Därav namnet sägs det.