Fria bilder

Bilder hittade via Google

I Google vid en bildsökning på exempelvis Förändring klickar du på Verktyg > Användningsrättigheter > Som får användas. Antalet bilder blir färre, och det kan ha slunkit in ett och annat fel så ni behöver kolla på respektive sida om en fri licens (oftast Creative Commons - se nedan) verkligen finns.

Andra bildkällor

Sök upphovsrättshavaren

Man kan självfallet även söka upphovsrättshavaren. Om det inte finns en licens eller ett godkännande på annat sätt angiven så är detta den enda vägen, om du inte väljer att leta efter en annan bild.

Om du inte får ett godkännande? Då får du inte använda bilden.

Historiska och open access-bilder

Källhänvisa bilden

Läs mer under NoPlagiat.

Creative Commons

Bästa starten är att söka via Creative Commons egen sökmotor (klicka för mer stöd). När du har hittat en eller flera bilder som du vill använda så kommer en sak som många tycker är besvärligt – du måste hänvisa till var du fick bilden från (källan, oftast fotografen). Hur man gör detta är olika från bild till bild.

Kan du skriva källan i direkt anslutning till bilden så är det enklast, men kanske blir inte det så snyggt i just den publikation som du gör? Skriv i så fall en hänvisning i slutet av din publikation eller rapport.

Exempel 1 (helt fri bild)

Bilden på general Edwin McAlpins hus i Ossining, New York, USA vill ni använda för att visa på ett hus som gjorts om till ett ålderdomshem. På sidan finns ett stycke som heter ”Permission” (tillstånd) och där står det att bilden får användas av vem som helst på vilket sätt som helst, utan några motkrav. För denna bild, som alltså är utgiven under ”Public domain” (en anglosaxisk sed), behöver ni inte hänvisa till en viss fotograf.

Exempel 2 (CC-licensierad bild)

Bilden på Söderby Sjukhus vill ni använda i ett arbete om svenska TBC-sjukhus. Denna bild har en Creative Commons-licens och det står att du är fri att dela och bearbete bilden, men att du måste ange upphovsmannen. Upphovsmannen till denna bild är fotografen Udo Shröter och det är därför hans namn som skall anges. I denna licens finns det ingen begränsning mot att ni tjänar på materialet – bra att veta om ni jobbar på ett företag och skall göra ett marknadsföringsmaterial.

Hänvisningen blir således: ”Bild: Udo Schröter, CC-licens”.

Exempel 3 (CC-licensierad bild)

Ni skall göra ett arbete om Tingsholmsgymnasiets datornätverk och hittade denna bild på Mediatekets kopiator och skrivare. Längst ner, under ”Additional info”, hittar du raden ”Some rights reserved”. När du klickar på den kommer du till sidan som förklarar licensen. Här står att du måste ange upphovsrättsinnehavaren (fotografen), ge en hänvisning till licensen (just denna kan förkortas CC-BY, men man kan använda CC eller CC-licens som förklaring om man är osäker) och förklara om några ändringar i bilden skett. På bildens sida finns fotografens namn.

Hänvisningen blir således: ”Bild: Peter Rydén, CC-BY”.